POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (LOPD)

ADASDE, SL, amb domicili a l’Av. Tarragona, 16, 1r 3a, 08720 Vilafranca del Penedès i amb el CIF B-60.472.594, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, comunica que és responsable del fitxer anomenat «Gestión».

La informació personal recollida a través d’aquest portal serà emmagatzemada en l’esmentat fitxer.

ADASDE, SL es compromet a garantir l’obligació de guardar secret sobre les dades de caràcter personal que ens siguin facilitades, a tractar-les de manera confidencial i a adoptar totes aquelles mesures de seguretat explícitament marcades a la llei per evitar-ne l’alteració i/o la pèrdua, així com el tractament o l’accés no autoritzat.

Els titulars de les dades personals es podran adreçar en tot moment a ADASDE, SL, ja sigui a través de correu postal o del correu electrònic emilia@adasde.com (posant, en l’assumpte del missatge, LOPD) per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei i al reglament corresponent.