Tres avantatges del rènting

Si necessiteu maquinària o altres actius, valoreu fer un rènting. Ofereix alguns avantatges, i no només s'utilitza en vehicles...

Tres avantatges del rènting

Cada cop hi ha més béns que es poden adquirir mitjançant rènting: maquinària, vehicles (els més estesos) i fins i tot equips informàtics o de telefonia mòbil. A través d'un rènting, vostè escull un bé i formalitza un arrendament per fer-ne ús durant un determinat termini a canvi d'una quota fixa mensual amb els avantatges següents:

  • Costos. Dins la quota s'inclouen les despeses de manteniment, reparacions i assegurances, de manera que podrà planificar millor la tresoreria i evitar imprevistos. A més, els costos no s'incrementaran en excés (gràcies al seu volum, les companyies de rènting obtenen aquests serveis a preus molt competitius).
  • Comptabilitat. Com que es tracta d'un lloguer, els comptes no reflectiran cap endeutament i presentaran una imatge més sanejada. Per exemple, els informes comercials inclouen ràtios d'endeutament o de solvència, i aquestes ràtios milloren significativament si, en lloc d'adquirir els actius i finançar-los amb préstecs, els utilitzen a través d'un rènting.
  • CIRBE. A més, com que es tracta d'un lloguer, els bancs no el computen com a risc a efectes de la informació que faciliten a la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE). Això augmentarà les possibilitats d’aconseguir finançament bancari per a altres projectes.

El rènting és una bona opció quan el bé s'ha de renovar ràpidament (equips informàtics, equips de telefonia, vehicles d'utilització intensiva...), però no tant si té una vida útil perllongada. En aquest cas us pot interessar més un lísing –que té opció de compra– o un finançament tradicional –un préstec–, de manera que, un cop arribat el venciment, vostè pugui continuar fent servir el bé durant el temps de vida útil restant. En qualsevol cas, en les operacions de rènting també és possible pactar que, arribat el venciment, tingueu la possibilitat d'adquirir el bé pel preu que us ofereixi la companyia en aquest moment.

 

Els nostres assessors estudiaran el vostre cas i us informaran de quina és la millor opció a l'hora d'adquirir un determinat actiu.