SERVEIS COMPLEMENTARIS

Estudiem el cas particular de cada empresa i proposem la millor solució per externalitzar les tasques comptables.

I també oferim:

• Assessorament integral respecte a herències i donacions.
• Assessorament integral respecte a patents i marques.
• Tota mena de tràmits que calgui realitzar al Registre Civil.