LABORAL

L’equip, liderat per una col·legiada de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Barcelona, es dedica plenament a atendre tot el que es relaciona amb qüestions laborals. Les tasques més significatives que realitza són les següents:

• Altes inicials d’empresa.
• Altes de centres de treball.
• Formalització de contractes laborals.
• Confecció de rebuts de salari.
• Formalització de liquidacions a TGSS.
• Règims especials.
• Assessorament de requeriments d’Inspecció de Treball.
• Assistència i representació davant d’Inspecció de Treball.
• Gestió de prestacions contributives i no contributives.
• I, en general, tota mena de gestions i consultes que hi estiguin relacionades.