COMPTABLE

Personal àmpliament format que realitza, ja sigui des de les pròpies instal·lacions d’ADASDE, SL o bé a casa del client, si així ho desitja, les tasques següents:

• Estudi del cas particular de cada empresa i oferiment de la millor solució per externalitzar les tasques comptables.
• Revisions comptables anuals.
• Revisions comptables trimestrals.
• Introducció d’apunts comptables.
• Confecció de llibres comptables.
• Anàlisis de costos i estudis de viabilitat.
• Tota mena d’informes tècnics que hi estiguin relacionats.