FISCAL

El departament acumula una àmplia experiència en el tractament tributari dels clients, ja siguin persones físiques o jurídiques.

Aquest departament està dirigit per professionals que el lideren sempre sota les directrius i els criteris que marquen el Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona i el Registre General d’Assessors Fiscals (REGAF), institucions de les quals són membres col·legiats.

Com a serveis més significatius que ofereix la nostra empresa en aquest àmbit, cal destacar-ne:

• Confecció de totes les declaracions periòdiques, ja siguin mensuals, trimestrals i/o anuals.
• Estudis d’empreses familiars pel que fa a propietat, gestió i administració.
• Assessorament davant de requeriments.
• Assistència i representació davant d’Inspecció de Tributs de la Generalitat de Catalunya.
• Assistència i representació davant d’Inspecció de l’Agència Tributària.